CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Városháza

2006. október 09., hétfő 12:35


Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének alakuló ülése 2006. október 12-én

M E G H Í V Ó

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2006. október 12-én (csütörtökön) 10.00 órakor
a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó

ALAKULÓ ÜLÉSÉRE

Az alakuló ülés összehívására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 30. §-a és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2003. (X. 31.) Ör. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján kerül sor.

Napirend előtt:

1.

Dr. Ocsák József, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2006. évi önkormányzati választás eredményéről

2.

Az önkormányzati képviselők eskütétele

3.

A polgármester eskütétele

4. A megbízólevelek átadása
5. Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere ismerteti programját

Napirendi pontok:

1.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város polgármestere illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Előterjesztő: dr. Zombori István a Közgyűlés korelnöke

Előadó: dr. Dobos József jegyző

2.

Előterjesztés alpolgármesterek megválasztásáról (zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Dobos József jegyző

3.

Előterjesztés a Közgyűlés Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Ellenőrző Bizottságának megválasztásáról (zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester

Előadó: dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2003. (X. 31.) Ör. rendelet 56. § (3) bekezdés g) pontja értelmében az ülésen csak minősített többséggel hozható határozat.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Sopron, 2006. október 6.

Dr. Fodor Tamás
polgármester