CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2020. augusztus 12., szerda, Klára napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Lélektől lélekig  

Urunk (és a mi) megkeresztelkedésünk

Lk 3,15-16.21-22. A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

János magyarázatának jelentősége a világos különbség- és tanúságtétel, erőssége a szemléletes fogalomhasználat. Az ókori mondásnak gyökerei nyilván jóval visszanyúlnak a római kor története elé: aranyat tűzben, barátot bajban. Nehezen is szabadul a hallgató az "őselemek" egyikétől, melynek valóságos hatását már megtapasztalhatta, szimbolikus használata pedig a kor nyelvi impresszionáló árnyalatainak bizonyossága. A megtörténteket már Lukács, a mai evangéliumi részlet összeállítója tudatosan szerkeszti egymás mellé.
A második mondatban megfogalmazott korabeli nagy kérdés fontosságára utal a tény, hogy amint Jézusnak vannak követői kétezer év elteltével, úgy a Keresztelő követőinek csoportja ma is megtalálható közösségben él Irakban, akikről a TV-ben nemrég lehetett egy ismertető filmet látni. Aligha lehet "túlbecsülni " Keresztelő Szent János hatását korára és követőire: a következetes, a hitét a vértanúságig hűségesen megvalló férfiről napjainkban is sok jószándékú hiedelem kering. Engem is hozott zavarba már a klerikustól hallott "tény, pseudo-dogma", hogy a Keresztelő a "felujjongáskor" már megtisztult volna az eredeti bűntől.
Valószínű, hogy már a korabeli hiedelmek ellen szerkesztették meg a Lukács evangélium történetét, mely egyszer s mindenkorra hivatva lett volna tisztázni a kérdést a szem- és fültanúk tanúságát követve.
A mai igazi kérdés azonban talán az inkább, hogy magával a keresztséggel, de általában a szentségekkel kapcsolatban nem vagyunk-e egy kicsit "szűkkeblűek" magunkkal, amikor magunknak, hozzátartozóinknak, rokonainknak és hittestvéreinknek kevesebbet igérünk és gondolunk, mint amennyit a sacramentum már "eredetijében" is adott. Nem elégszünk-e meg lényegesen, lekicsinylően, néha sértően, bántóan kevesebbel, mint amennyi "jár" nekünk (megfelelő felkészültség és őszinte magatartás esetén)? Nem alacsonyítjuk-e le például a keresztséget a tisztulási rítus szimbólumvilágába, nem "elégszünk-e meg" - mondjuk - csak a Gangesz kényszerű híján a templom kis vizeskancsójával, keresztelőmedencéjével, az abból is csak nagy "diétásan" csöpögtetett nedűvel, s "moderato" (mérsékelt) lelkesedéssel várva hozzá a kegyelmeket?
Míg egyik oldalról az íráson keresztül hangsúlyozzuk a szentségi esemény nagyság- és fontosságbeli fellelhető különbségét, egy szimbolikus cselekedettel szemben annak több nagyságrendbeli felettevalóságát, addig Istent "takarékra" állítjuk, nehogy túlságosan tartósan, tulajdonképpen "hívatlan vendégként" szállást vegyen a szívünkben ebben a merkantilista világban! "Élhetetlenekké" téve a bűnbánókat az Istennel való közösségbe történt felvétellel együtt!
- DI -2004. január 10., szombat 11:59


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület