CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2021. május 14., pĂ©ntek, Bonifác napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

KultúrVáros  

Felszentelték a felújított balfi Szent József fürdőkápolnát


Nagyszabású, ugyanakkor felemelő és méltóságteljes ünnepség keretében szentelte fel Pápai Lajos megyéspüspök a felújított balfi fürdőkápolnát. A kápolna udvarán tartott ünnepi szentmisén a balfiakkal együtt a környező településekről, és Kismartonból is érkeztek vendégek.

képek Képgaléria

Kapcsolódó cikk: Felújították a balfi Szent József kápolnát

A renoválás első ütemének fejezését követően vasárnap dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök, Németh Antal balfi esperes plébános, és Josef Prikoszovits kismartoni (Eisenstadt) dómplébános ünnepélyesen megáldotta a település, az egyházközség és a szanatórium ékességének számító fürdőkápolnát.
Az eseményen Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője, dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere Andrea Fraunschiel Kismarton polgármestere is elmondta gondolatait. Az evangélikus egyházközség nevében dr. Gimesi Szabolcs gondnok szólt az egybegyűltekhez.

Nemes és szükséges tettnek nevezte Sopron polgármestere azt az áldozatot, amelyet a Szimak család hozott, és amelynek eredményeként megajándékozták Balfot egy szép templommal, amely így az enyészettől menekült meg. Megköszönte az összefogást és az áldozatvállalást, amellyel Isten háza megújulhatott a helyi közösség és az ideérkezők javára.

Andrea Fraunschiel, Kismarton polgármestere köszöntőjében kitért a kápolna 200 éves múltjára. A kápolna történetét ismerve, nem magától érthetődő, hanem a hit jele az, ahogyan a Szimák család gondját viselte a templomnak, amely ezúttal Balf egyik ékességévé válhatott – hangsúlyozta a polgármester, aki a tettet egyben a határ két oldalán élő hívő közösségek közötti összekötő kapocsnak nevezte.


Firtl Mátyás elhangzott ünnepi beszéde

,,A jó közösséget a szeretetből fakadó áldozatvállalás tartja fenn.”

Excellenciás Püspök Úr! Főtisztelendő Esperes Úr! Főtisztelendő Dómplébános Úr! Kedves Megjelentek!

,,A jó közösséget a szeretetből fakadó áldozatvállalás tartja fenn” - szól az idézet.

Tartalmát, igazság-tartalmát, üzenetét tekintve akár egy fontos egyházi műből, vagy hittudóstól is származhatna ez a mondat, amely a helyi, Balfi Hírekben jelent meg, a balfi fürdőkápolna felújítása kapcsán.

Fontosnak tartottam elsőként ezt idézni, mert a lényeget tartalmazza. Fontos ezt idézni, mert az itt lakók őszinte véleménye, mi több: hitvallása ez. Hitvallás a kápolna-felújítás kapcsán, de az egész életünkre kitágítható hitvallás is lehetne.

A magánéletünkre, a hivatásunkra, a közösség, a település, az egyházközség életére egyaránt kitágítható. Személyes és őszinte mondat, mi több: a tett, a látható eredmény hitelesíti.

A helyiek véleményét én, magam, azért is tartom fontosnak, mert ezen az eseményen nem tekintem kívülállónak magam, hiszen személyes emlékek kötnek a kápolnához.

Emlékszem arra, amikor gyermekkoromban egy itt még egy jobb állapotú allén járhattunk Kópházáról misére, ide Balfra. Újhelyi Pista bátyám révén pedig még ministrálhattam is itt az oltár előtt. És politikai pályámon úgy indultam el egy Horváth Pál esperes itt az ajtó előtt adott szabad utat és áldást egy olyan értékrendű munkához, amelyet politikai pályámon is vállaltam.

A sors kegyelméből megadott nekem, hogy most éppen itt szólhatok Önökhöz.

Tisztelt Ünneplők!

Azt is tudjuk: örökség ez a kápolna. S mint olyan, jellemzi a kort, az hogy a II. világháború utáni államosított fürdőből csupán a Szent József kápolna maradhatott a család tulajdonában.

De ezen túl a kápolna örökség-mivolta sokkal lényegesebbet üzen. Az örökség több az ajándéknál, több az emléknél, több a talált dolgoknál, és több a megszerzett javaknál. Az örökség igazi lényegét az adja, hogy felelősség jár vele: meg kell őrizni, tovább kell adni. Tovább kell örökíteni, azaz áttételesen az örökkévalóság fogalmával is szembesít. Az örökségnek ezért súlya van, kötelez, erkölcsi minőséget hordoz és kér számon, még akkor is, ha tárgyról, épületről van szó.

Az örökséget tovább kell örökíteni, erkölcsi-morális tartalmat nyer általa az örökös viszonyulása. A felelősség pedig áldozatvállalást, munkát, olykor küszködést, fáradságot jelent, és mindez csak hittel teljesíthető. Így szembesít az örökség az örökkévalóság fogalmával és minőségével, minket e világi halandókat.

Ez a kápolna ilyen értelemben is örökség, és minket is szembesít a magunk örökségeivel. Ez a kápolna öröksége Szimak Pálnak és Violának, akik méltó örökösöknek bizonyultak. Saját áldozatvállalással, munkával, küszködéssel újították fel a kápolnát, a közösség és Isten javára. Betartva azt, amit a táblán is megörökítettek elődeik: ,, hogy ezen Isten házát Isten nagyobb dicsőségére örök időkön át fenn fogják tartani és gondozni.”

És öröksége Balf közösségének, az egyházmegyének és az egyházközségnek, akik példamutató összefogással igyekeztek a méltó örökösök nyomába lépni.

Tisztelt Ünneplők!

Az igazi, Isten szerinti örökség egyben elhivatás és hivatás is. XVI Benedek Pápa erről így ír:

,,A keresztény ember hivatása az, hogy személyes adottságait és képességeit, anyagi javaival együtt gyümölcsöztesse, úgy, hogy megosztja azokat felebarátaival. Ezáltal lesz hűséges intézője annak, amit Isten a gondjaira bízott.”

Isten áldását kívánom mindazokra, akik e kápolnafelújítás alkalmával is hűséges intézői voltak mindazoknak, amiket Isten gondjaikra bízott.

Abban a reménységben teszem ezt, hogy példájuk nyomán még sokan lesznek hozzájuk hasonlóak. Hiszen mindannyiunknak adatott valamilyen örökség, amelyért felelősséggel tartozunk Istennek és embertársainknak.Ennek is legyen mindenkor emlékeztető jele ez a kápolna és ez a hely!

Köszönöm a figyelmet.


A Kismartonban élő Paul Szimak, Gróf Dr. Wosinski István dédunokája állta a balfi fürdőkápolna renoválás költségeit. A felújítást a Műemlékvédelmi Hivatal pontos utasításai és kívánsága szerint végezték. Paul Szimak tavaly felújíttatta a teljes tetőt, és a párkányzatot a toronyhoz illően rézszegéllyel fedette. A kápolna körül lefolyóárkot ásatott és becsöveztette. A munkát nagyban nehezítette a nagyon sűrű és vastag gyökérzet. A lábazatnál a vakolatot kívül és belül leverték és speciális vakolattal újították fel. Az ablakokon és ajtókon minden homokkőszegélyt, Szent József szobrát és a grófné emlékművét nagyon szépen meg lehetett tisztítani, ki lehetett javítani és impregnálni. Ablakok, ablakrácsok és az ajtók részleges felújítása - helyenként cseréje - megtörtént. A kápolna belsejében a régi, törött, eredeti burkolólapokat ugyancsak régi, de ép lapokkal cserélték ki. A bejárat új, valódi homokkőlépcsőfokokat kapott. A padokat helyreállították és újrafestették, az egyházközség pedig padfűtéssel látta el. A felújított faemelvény az oltár előtt bíborvörös szőnyegborítást kapott.

A teljes külső homlokzat új színekben ragyog: „Isten nagyobb dicsősségére". A kápolnát a balfi és kiskópházi katolikusok, nagyobb részben azonban a fürdő betegei látogatják: itt imádkoznak erőért és itt adnak hálát gyógyulásukért. A kápolna előtti feltöredezett kőburkolatot a Szanatórium kiskockakő burkolatra cserélte, melyhez Sopron Város adta a kockaköveket.

Az értékes oltár és a freskók restaurálása, valamint a harangok és az automatika korszerűsítése még hátra van, melyhez azonban támogatókra van szükség.

Bővebben a Szent József fürdőkápolna felújításáról itt olvasható beszámoló.


2009. szeptember 21., hétfő 15:26


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület